Miljølpolitik

Sandvoss forstår samfundets stigende krav til beskyttelse af miljøet og vi ønsker, at imødekomme disse krav ved i højere grad, at tage hensyn til miljøet i driften af firmaet.

Sandvoss anser miljø-emnet for et vigtigt forretningspunkt i vores koncept. Det skal være med til, at styrke vores image overfor kunder og medarbejdere, både nuværende og kommende. Således vil vi hos Sandvoss altid tilstræbe os, at være blandt de førende på miljøområdet. Vi vil sikre, at der sker en løbende forbedring af virksomhedens indsats på miljøområdet og, at forebyggelse mod forurening af miljøet finder sted.

Sandvoss vil sikre sig, at samtlige medarbejdere udviser den korrekte og ansvarlige adfærd inden for dette område således, at vores image/strategi kan fastholdes.

På dette grundlag vil Sandvoss tilstræbe at:

Udføre alle aktiviteter med størst mulig hensyntagen til mennesker og miljø, herunder kun anvende miljøvenlige rengøringsprodukter samt, at håndtere og bortskaffe affald og materiel med henblik på at skåne miljøet mest muligt og med henblik på størst mulig genanvendelse og genbrug.

Gøre løbende fremskridt inden for miljø-emnet samt kommunikere åbent, internt/eksternt om forhold vedr. miljø-emnet.

Sandvoss.dk miljøpolitik