Total nedbrydning Vi udfører alle former for totalnedbrydninger af huse, fabrikker, siloer, skorstene, stålkonstruktioner og hvad der ellers måtte ønskes fjernet fra jordens overflade.
Indvendig nedbrydning Vi udfører alle former for invendig nedbrydning/rydningsopgaver i forbindelse renovering/ombygning af skoler, plejehjem, sygehuse, fabrikker, butikker mv. Det vil sige nedbrydning af vægge inkl. betonskæring, etablering af nye dørhuller mv. Demontering af lofter, døre og vinduer samt øvrige bygningsdele som ikke indgår i fremtidige indretninger. Dette gælder også el-vvs, samt ventilationsinstallationer mv.
Nedbrydning efter skader Vi udfører ligeledes alle slags nedbrydningsopgaver efter brand og stormskader, både inde/ ude samt totalnedbrydning efter disse skader.
Delvis nedbrydning Vi udfører delvis nedbrydning af bygningskonstrutioner inkl. beton/friskæring af bygningskonstruktioner som skal bevares.
Asbest I forbindelse med nedbrydning er der ofte forekomster af asbestholdige materialer, dette har vi uddannet personale til at demontere/bortskaffe på miljørigtige måde. Dette personale udfører også alle andre former for asbestsaneringsopgaver, så som sanering af rør, kedler og beholder. Ligeledes demonteres asbestlofter, vægpaneler og andre asbestholdige beklædninger mv.
Typiske opgaver Af typiske opgaver kan nævnes nedbrydninger af nedlagte ejendomme, fabrikker, skorstene, enfamillieshuse, garager, skure og lignende bygninger. Vi udfører især mange nedbrydningsopgaver i forbindelse med renovering/ombygninger og har stor ekspertise netop på dette område. Vi udfører opgaver for både private, kommuner, hovedentreprenører, arkitekter, ingeniører samt øvrige bygherrer som måtte have brug for os.