Sandvoss, påtager sig alle former for nedrivning, oprydning og transport i totalentreprise og garanterer samtidig for maksimalt genbrug af byggeaffaldet.

Målsætning

Målsætningen for nedrivningsfirmaet Sandvoss er, at fremstå som et kvalitetsbevidst nedrivningsfirma. Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, og sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leveringstider. For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det virksomhedens mål altid, at levere et stykke arbejde, der indfrier kundens forventninger i henhold til aftalegrundlaget.

Nedrivning af bygninger kræver planlægning og tilrettelæggelse. Gennemgå bygningen eller konstruktionen, før arbejdet startes op.

Den, som projekterer en bygge- eller anlægsopgave, hvori der indgår nedrivning, har pligt til at udforme projektet på en sådan måde, at nedrivningen kan ske forsvarligt. Den projekterende skal rådgive bygherren om nødvendige undersøgelser fx undersøgelse for asbest og bly i bygningen.