• Oprydning

 • Maling (faglært)

 • Grov rengøring

 • Oprydning af affald

 • Rengøring af skurvogne

 • Montagearbejde

 • Bevogtning og opsyn

 • Lettere håndværk

 • Bortkørsel af affald

 • Nedrivning

 • Renovering

 • Ejendomsservice

 • Håndværker rengøring

 • Formand/pladsmand

 • Læsning og losning af biler

 • Snerydning

 • Intern flytning

 • Forfaldende opgaver

Med vores mandskabsudlejning har vi meget høj fokus på at levere de bedste og mest prisvenlige kvalitetsløsninger til Dem. Vi er meget kvalitetsbevidste folk, som sætter en ære i at forsyne Dem med stabile, pligtopfyldende og kompetent mandskab, der er udvalgt specielt for deres velegnethed og evne til at imødekomme Deres ønsker og behov så godt som overhovedet muligt.

Mandskabsudlejning København hvor aftaler og betingelser overholdes, de ekstra hjælpende hænder er stabile, kvalitetsbevidste og pligtopfyldende og priserne er fastsat med særdeles rimelighed. Det er i store træk vores succesfulde opskrift på at levere en formidabel service med en utroligt høj kundetilfredshed. Deres tilfredshed som kunde er af største vigtighed for os. Netop derfor sætter vi altid Deres ønsker og behov i centrum og fokuserer målrettet på at imødekomme disse på bedst mulig vis. Vi sætter meget høje og strikse kvalitetsmæssige krav og standarder for de medarbejdere der indgår i vores mandskabsudlejning i København, hvilket sikrer Dem god og fagkyndig hjælp hver gang.

Kan blandt meget andet omfatte:

– Rengøring, trappevask og vinduespolering.
– Ukrudtsbekæmpelse, klipning af hække, græsslåning.
– Pasning af blomster
– Beskæring af buske og træer
– Rydning af tilgroede haver og grunde. Gadefejning.
– Glatførebekæmpelse.
– Rensning af tagrender.
– Dagrenovationsservice.
– Tilsyn med belysning.
– Tilkaldelse af og tilsyn med håndværkere, graffitibekæmpelse.

Vores daglige og loyale medarbejdere vil altid give venlig vejledning af ejendommens brugere og deres gæster.