Det er vores kvalitetspolitik at:

 • Udføre kvalitetsbevidst arbejde på alle virksomhedens forretningsområder.
 • Kundeaftaler skal være klare, entydige og overholdes.
 • Udføre alt arbejde på et højt fagligt niveau og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende myndighedsforeskrifter.

Sandvoss VVS udfører alle opgaver indenfor traditionelt vvs-arbejde. Herunder renseopgaver, totalløsninger på nye badeværelser, renovering, nybyggeri m.m. Desuden har vi en kloak-afdeling, hvor vi udfører reparationer efter rottesager, tv-inspektioner, kloakrenoveringer, dræning af kældre m.m. Mange ejendomme har ikke længere en vicevært tilknyttet, men da det er en god idé at få tjekket VVS-installationer og anlæg regelmæssigt, tilbyder Sandvoss VVS faste serviceaftaler. Især centralvarmeanlægget er vigtigt at vedligeholde og holde øje med, og efter en grundig gennemgang af Deres behov aftaler vi, hvordan Deres serviceaftale skal se ud.

Præventivt arbejde Med en serviceaftale får De et månedligt tjek af Deres ejendoms installationer, og det er med til at sikre, at opgangens beboere ikke pludseligt kommer hjem til en isnende lejlighed en kold vinteraften, fordi centralvarmeanlægget er gået i stykker. Desuden får De rabat på vagtudkald, når De har en fast serviceaftale, hvis der skulle opstå problemer. Her kan De se et eksempel på, hvad en serviceaftale kan indeholde:

 • Udslamning af varmvandsbeholdere (hvis der er etableret bundhaner)
 • Efterfyldning af vand på centralvarmeanlæg
 • Kontrol af ekspansionsbeholdere
 • Aflæsning af bimåler til varmtvandsbeholdere
 • Alm. visuel kontrol af rør, installation osv.
 • Kontrol af fjernvarmetemperaturer for korrekt afkøling
 •  Kontrol af veksler til centralvarme for hver 5-årig afsyring (afsyring ikke indeholdt i t
 • Årlig rensning af filtre og snavssamlere
 • Lettere håndværk